Drodzy żeglarze,

 

od 03.10.2020 sklep stacjonarny w soboty będzie nieczynny. 

Za niedogodności przepraszamy.

Producenci
Regulamin
Regulamin sklepu internetowego Hobby and Ster

I.    Postanowienia ogólne
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://sklepzeglarski.silesia.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest HOBBY&Ster sc Ryszard Walicki Grażyna Walicka,41-250 Czeladź ul. Katowicka 109 NIP 634-014-01-34, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:ster@ster-sc.com.pl ub pod nr. tel.:+48 32 265-19-19, 32 251-28-31
3.    Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4.    Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5.    Właściciel www.sklepzeglarski.silesia.pl  zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności dostępna jest na stronie Polityka Prywatności
II.    Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1.    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.sklepzeglarski.silesia.pl.
2.    Właściciel – Hobby & Ster sc 41-250 Czeladź ul.Katowicka 109 NIP 634-014-01-34.
3.    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4.    Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5.  Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.    Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu informacji o działaniu Sklepu.
7.    Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8.    Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz dokonywania zakupów przez internet.

III.    Warunki techniczne korzystania ze Sklepu internetowego Hobby & Ster
1.    W celu korzystania ze Sklepu, Klient musi posiadać:
•    urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
•    dostęp do sieci Internet;
•    adres poczty e-mail.
2.    Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze Klienta, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedza on strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3.    Klient ma możliwość wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Wyłącznie korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4.    Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są pod adresem Polityka Prywatności

IV.    Rejestracja i Logowanie
1.   Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail oraz hasło w przeznaczonym do tego celu formularzu. Rejestracja jest bezpłatna.
2.   Hasło do Sklepu może składać się z liter, cyfr i/lub znaków specjalnych oraz musi mieć długość co najmniej 6 znaków. Każdy Klient posiada indywidualne hasło. Zmiany hasła można dokonać po zalogowaniu do swojego konta Klienta. Klient zobowiązany jest do zachowania hasła do Konta klienta w tajemnicy.
3.    Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie.
4.    Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych teleadresowych i kontaktowych.
5.  Klient zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, iż do korzystania ze sklepu przystąpił dobrowolnie oraz podał prawdziwe dane.
6.   Zarejestrowany Klient otrzymuje dostęp do statusu i historii zamówień, składania zamówień, zmiany i usuwania swoich danych, zmiany swojego hasła, dostępu do rabatów i promocji dla stałych Klientów.
7.    Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto. Aktywacja umożliwia zalogowanie do Konta Klienta.
8.    Zabrania się kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V.    Realizacja zamówień
1.    Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę i umożliwia Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
2.    Umieszczenie w witrynie Sklepu określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży. Jest to zaproszenie dla Klientów do składania ofert.
3.    Zamówienie złożone przez Klienta w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu za określoną tam cenę. 
4.    Klient ma obowiązek zapoznać się z proponowaną treścią umowy zakupu. W przypadku stwierdzenia niezgodności ze złożonym zamówieniem, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz wskazując rozbieżności. Sklep bez zbędnej zwłoki skoryguje treść proponowanej umowy i prześle ją Klientowi.
5.    Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
6.    Klient składa zamówienie w następujący sposób:
•   dokonuje wyboru towarów poprzez dodanie ich do koszyka,
•   podaje dane do formularza rejestracyjnego bądź logowania bądź formularza dostawy,
•   dokonuje wyboru formy dostawy i płatności,
•   zatwierdza zamówienia przez kliknięcie przycisku „zamawiam”,
•   sprawdzenie zamówienia w wiadomości wysłanej przez Sklep na adres e-mail Klienta.
7.  Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzenia postępów realizacji zamówienia.
8.  Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
•    wysłanie wiadomości e-mail na adres: ster@ster-sc.com.pl
•    telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu, dzwoniąc pod nr tel.: 32 251-28-31, 32 265-19-18.
9. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi wiadomości na wskazany adres e-mail.
10.    Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
•    dane Sklepu obejmujące: adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu,
•    opis produktów,
•    jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów,
•    łączne koszty zamówienia tj. cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy),
•   sposób dostawy,
•    sposób płatności,
•    informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
11.  Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w siedzibie firmy w godzinach jej pracy.
12.  Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niemożliwości spełnienia świadczenia.
14. W wypadku, gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
15. W sytuacji, gdy Klient nie zdecyduje się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mowa pkt. 14, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej zapłaty w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o rezygnacji Klienta z jego nabycia.
 
VI.    Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
  • przelewu bankowego tradycyjnego,
  • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności online,
  • za pobraniem,
  • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy.

2.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

VII.    Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w Sklepie oferty stanowią niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do złożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny wskazane przy produktach na stronie Sklepu podawane są w złotych, zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów dostawy i pakowania. Koszty przesyłki doliczane są do wartości zamawianych produktów. 

3. Ostateczną wartością zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji zamówienia oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII.    Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy na stronie Sklepu.  Dostępne są następujące możliwości: wysyłka za pośrednictwem kuriera, wysyłka Pocztą Polską, odbiór osobisty w siedzibie Właściciela w Czeladzi.

2. Termin dostawy wynosi 30 dni. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy realizowane są w dni robocze.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma.

5. Klient w momencie odbioru przesyłki powinien sprawdzić towar i w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku zakupu towaru, którego kurier nie jest wstanie przetransportować należy odebrać złożone zamówienie osobiście w sklepie w Czeladzi.

IX.    Usługa Newslettera

1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu informacji dotyczących działania Sklepu drogą mailową.

2. Klient korzysta z usługi Newslettera dobrowolnie, poprzez podanie adresu e-mail w polu Newsletter na stronie www Sklepu.

3. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi oraz informacją o możliwości rezygnacji z Newslettera poprzez ponowne wpisanie adresu email w polu Newsletter.

X.    Prawo odstąpienia od umowy

Rozdział niniejszy dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firmy: Hobby&Ster sc., 41-250 Czeladź ul.Katowicka 109 lub adres email: ster&ster-sc.com.pl.

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Hobby&Ster sc. 41-250 Czeladź ul. Katowicka 109.

3. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

4.  Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.  W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach:

• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

• świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

XI.    Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie są objęte 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. 

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową powinna być przekazana:

•    listownie na adres: Hobby & Ster sc 41-250 Czeladź ul. Katowicka 109,

•    elektronicznie na adres: ster&ster-sc.com.pl.

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uznania reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail adres do korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

XII.    Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów

1. Akceptując regulamin Klient zgadza się na zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych,

które  określone zostały w Polityce Prywatności

XIII.    Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.sklepzeglarski.silesia.pl.

2. Klient ma możliwość odczytania oraz zapisania treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą następująco:
- w sposób polubowny
- lub przez właściwy sąd powszechny z zastrzeżeniem pkt 6. 
- lub w formie pozasądowego dochodzenia roszczeń, którego organem właściwym, powołanym do rozstrzygania tego rodzaju sporów jest  Wojewódzka Inspekcja Handlowa w Katowicach. 

6. Jeżeli klientem nie jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl